Ook zin om onze kring mee uit te bouwen ?


Onze kring heeft een zeer diverse werking : beheer archief en documententatiecentrum, beheer en uitbating museum, gidsen, uitbating ontmoetingsruimte, redactie ledenblad, advies verlenen, genealogie, …

Daarom zijn wij steeds op zoek naar enthousiaste nieuwe mensen die willen bijdragen aan de verdere uitbouw van onze heemkring.

Onze werking


Bestuur

Het bestuur staat in voor de algemene werking van de kring. We hebben een "dagelijks bestuur" dat elke tweede woensdag van de maand vergadert. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris, penningmeester en de verantwoordelijke van elke deelgroep.

Daarnaast is er een "algemeen bestuur". Deze komt elke drie maanden samen en bestaat uit de mensen van het dagelijks bestuur aangevuld met medewerkers van de deelgroepen. Op die manier houdt iedereen een vinger aan de pols wat betreft de werking van de heemkring.

Werkgroepen

De verschillende werkgroepen (museum, archief, tentoonstellingen, ontmoetingsruimte,…) werken autonoom. Zij hebben elk een hoofdverantwoordelijke. Deze zetelt in het "dagelijks bestuur" en brengt daar verslag uit over de werkzaamheden van zijn/haar werkgroep.

Op die manier kan er vlot worden gewerkt en vergadert en blijven de verschillende werkgroepen op de hoogte van elkaars reilen en zeilen, maar hebben ze toch de nodige autonomie om vlot te kunnen werken.

Vrijwilligers

De regel is dat elke medewerker zelf bepaalt in welke deelgroep hij of zij actief wil zijn.

Onze vereniging draait volledig op vrijwilligers. Daarom is het belangrijk dat ieder doet wij hij kan, naar ieders agenda en vermogen.

Ervaring is niet vereist. Iedere medewerker krijgt de nodige ondersteuning en coaching vanuit onze kring.

Vacatures


Gidsen

Stacks Image 3594
Taakomschrijving
Je fungeert als gids voor groepen bezoekers in ons museum. Dit gebeurt op basis van een opgestelde beurtrol of in onderling overleg met de andere gidsen.

Wij zorgen voor een gedegen opleiding.

Bidprentjes

Stacks Image 3486
Taakomschrijving
Je zorgt voor het inscannen van de prentjes en brieven en brengt ze daarna in in onze databank en bergt ze op in zuurvrije enveloppes.

Wij zorgen voor de zeer gebruiksvriendelijke soft- en hardware en begeleiden je tot je zelfstandig kan instaan voor de verwerking van onze collectie.

Tappers

Stacks Image 3520
Taakomschrijving
Op momenten dat onze heemmuseum open is of nadat een groep het museum heeft bezocht, kunnen bezoekers nog nagenieten bij een Arendonks biertje of een koffie.

Je staat in voor het tappen of de bediening aan tafel van onze bezoekers. Je werkt op basis van een beurtrol of in onderling overleg van de andere tappers.