Groepsbezoeken


° Enkel museumbezoek : 3€ pp.
° Museumbezoek + nababbel met koffie en gebak : 6€ pp.
° Museumbezoek + nababbel met consumptie naar keuze : 3€ pp. + prijs consumptie.
° Onderwijsgroepen : gratis
Groepsbezoeken met gids kunnen voor groepen vanaf 10 personen.

Algemeen


Het heemmuseum vindt in dit heemhuis een ruime lokatie en de meeste aspecten van het heem worden uitgebreid en op een overzichtelijke manier tentoongesteld. Het museum bevindt zich achter de Toremansmolen op de Wampenberg.

Vooral specifieke Kempense thema’s komen in het museum ruim aan bod. Er is ruime aandacht voor de situering van Arendonk als grensdorp op geografisch, topografisch en politiek gebied.

Verder in het museum vind je ‘kamers’ en hoekjes met specifieke lokale thema’s: de prehistorie, 1212 ‘stad en vrijheid’, voorwerpen die herinneren aan de 18 de en 19 de eeuw, de 1 ste en 2 de wereldoorlog, het eigenaardig Arendonks dialect, de typische familiebijnamen, het ‘katholiek zijn van vroeger’, de school en het Sint-Katrien zingen, de turf winning de schapenteelt, de diamantslijperij, herinneringen aan de Duitse Basis en de dynamietfabriek. Verder hebben we aandacht voor de eeuwenoude Arendonkse Sebastiaansgilde, sport- en culturele verenigingen. We brengen de kampioenen en wereldkampioenen in de aandacht. De kunst in Arendonk verwijst naar werken van Remi Lens, Edward Vosters, Louis van Gorp, ….

Er wordt extra aandacht besteed aan schilder Jan Van Eyck, Vlaamse primitief (ex Arendonca civite) , de valkerij, sigarenmakerij en de torenmansmolen. Een prachtige reproduktie van het Lam Gods is te bewonderen. Tevens wordt de bewijsvoering van Jan Goris, dat de wieg van Jan Van Eyck in Arendonk heeft gestaan, duidelijk gemaakt.

In de stand van de valkerij bekijken we het vangen van de roofvogels, krijgen we uitleg over het africhten en komt de jacht ruim aan bod. Van september tot maart is een valkenier met zijn roofvogel aanwezig. Het mag benadrukt worden dat de ganse collectie van het museum afkomstig is van Arendonkse personen, families en verenigingen.

Sigarennijverheid


Stacks Image 3478
In 1876 vestigden, vanuit Bladel (NL), de eerste sigarenfabrikanten zich, over de grens, in Arendonk. Het nieuwe ambacht sloeg aan, en weldra waren de eerste sigarenfabrieken Van der Pas en Göppel een feit. Verschillende Arendonkse wevers, die productief over hun hoogtepunt heen waren, zagen een nieuwe bron van inkomsten voor hun firma’s, en maakten van hun weverijen sigarenfabrieken. De firma’s Lenaerts-Schillebeeckx, Van Gool-Maes, Vosters en Cuylits waren hiervan een voorbeeld.

In 1887 werden te Arendonk meer dan 12 miljoen sigaren op jaarbasis geproduceerd. Om hun werkomstandigheden te verbeteren braken er rond de eeuwwisseling zeer woelige stakingen uit door de sigarenmakers. De stakers kregen zelfs navolging en steun uit nabijgelegen gemeenten als Retie en Turnhout. Tot aan de Eerste Wereldoorlog bloeide de ambachtelijke sigarenmakerij te Arendonk, maar na deze oorlog kwam alles moeizaam terug op gang. Nieuwe firma’s verschenen o.a. Maas (Jamayca), Wuyts (Stompkop), Van Abbe (Karel 1) en Van Gorp (Gorpi). Door de groei van de mechanisatie, die amper in Arendonk aan bod kwam, miste men er de spreekwoordelijke boot.

Na de Tweede Wereldoorlog was er voorlopig genoeg werk in de sigarenindustrie door een nieuwe generatie fabrikanten: o.a. Dederen (P.P. Rubens), Vennoten Vanden Bergh (Alto) en Witteveen (Upmann) maar ook deze fabrieken verdwenen één na één. Na ongeveer honderd jaar activiteit van tabaksverwerking in onze gemeente, een beroepsactiviteit waarmee velen de kost verdienden en enkelen rijk werden, viel het doek, en werd alles herinnering.

Vandaag is er nog 1 sigarenfabrikant actief in ons dorp. 

Een derde van het museum wordt ingenomen door de stand over de eens zo belangrijke sigarenmakerij. De voorstelling is opgevat als drieluik. 

  • In het eerste deel wordt in een werkplaats door een demonstrant aan de bezoeker getoond hoe men honderd jaar geleden ‘ met de hand’ een sigaar maakte.  
  • Het tweede gedeelte is een tentoonstelling van de Arendonkse sigarenfabrikanten. Dit deel wordt afgesloten met een unieke sigarenwinkel begin vijftiger jaren.  
  • Het derde gedeelte brengt de sfeer van een sigarenfabriek – anno 1930-1960, met een mooie collectie gerestaureerde productiemachines van kerfmachine tot cellofaneer-verpakkingsmachine.

Openingsuren

Gezien de herinrichting is het museum momenteel niet toegankelijk.

Inkomprijs

Leden : gratis

Niet leden : 2€