Dulce et Decorum


in 2014 zal het exact 100 jaar geleden zijn dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Net zoals op vele andere plaatsen zal de herdenking van Den Grooten Oorlog ook in Arendonk niet ongemerkt voorbij gaan.

Onze kring heeft een werkgroep "Dulce et Decorum" opgericht om de herdenking rond deze oorlog een gezicht te geven. Tal van evenementen staan in de stijgers. Controleer regelmatig onze site om te zien wanneer er iets zal worden georganiseerd.
 • Kunstwerken en fietstocht : soldaat in de straat… 
   
  Stacks Image 3268
  Tijdens de voorbije winter hebben we een kunstwedstrijd ingericht. Het winnende ontwerp verschijnt nu voor een jaar in het straatbeeld.
  Toen Lowieke de facteur de mobilisatiebrieven moest ronddragen op 31 juli 1914 vertrokken er ’s anderendaags heel wat jonge mannen uit ons dorp. In de maanden en jaren daarna waren er nog jongens die weggingen om het Belgische leger te vervoegen, sommigen die later gemobiliseerd werden, anderen die opgeroepen werden om hun legerdienst te volbrengen en nog anderen die vertrokken als oorlogsvrijwilligers.
  Om dit in herinnering te brengen hebben we de dossiers van een selectie gesneuvelde militairen uit ons dorp onderzocht en daarbij genoteerd waar ze geboren zijn of van waaruit ze ten oorlog vertrokken zijn of waar hun familie woonde.

  Om al deze locaties te kunnen bezoeken hebben we een fietstocht van zo’n 22 km doorheen Arendonk uitgewerkt. Een bijhorende prachtig uitgewerkte kaart is te verkrijgen op de toeristische dienst te Arendonk, de bibliotheek, het gemeentehuis en in het heemmuseum. Meer info is ook terug te vinden op de website van de Heemkring.
  Telkens je een kunstwerk tegenkomt, word je eraan herinnerd dat er vanuit deze buurt een jonge man vertrokken is, die niet meer is teruggekomen. Daarbij dienen we niet alleen te denken aan hen die sneuvelden, maar ook aan hen die daarna terugkwamen en toch zo goed en zo kwaad als het voor hen ging, hebben meegewerkt aan de heropbouw van ons dorp.
 • Tweet, Twitter, Twitterpaal
  Stacks Image 4239
  Toen op 31 juli 1914 Lowieke de Facteur in zijn dagboekje neerschreef dat hij met Toon de Veldwachter en nog anderen de mobilisatiebrieven had rondgedragen, kon hij niet vermoeden dat we zijn geschriften 100 jaar later terug gingen oprakelen. Iedere dag wordt er via de sociale media een tweet verstuurd. Er werden gegevens bij elkaar gezocht uit het dagboek van Lodewijk Lavrijsen, het dagboek van pastoor Coveliers, het gemeentearchief. In 1 jaar tijd proberen we de verhalen uit vier jaar terug op te rakelen. Dus 4 jaar oorlog bijeengebracht in 1 jaar tweets.
  Lowieke of Lodewijk Lavrijsen woonde in de Hovestraat samen met het gezin van zijn broer en zijn zus. Op regelmatige tijdstippen beschrijft hij hoe zijn leven was, of de zon scheen of het regende of vroor. We krijgen een inkijk in het leven van de eenvoudige doorsnee Arendonkenaar tijdens die oorlogsperiode.

  Joannes Maria Ludovicus Lavrijsen werd geboren te Arendonk op 2 juni 1878 als tweede kind van bakker Joannes Victor Lavrijsen en mutsenmaakster Maria Angelina Catharina De Pauw.
  In 1900 sterft moeder De Pauw en in 1905 sterft vader Lavrijsen. De 3 kinderen (Karel, Lowieke en Mit) blijven samen wonen in het ouderlijk huis in de Hovestraat, ook na het huwelijk van Carolus en van Maria. Zijn broer Carolus Adrianus was bakker en huwt met Maria Mathilda Emerantie Diels. Zijn zus Maria Joanna Amelia huwt met Alfons Cambré. Lowieke blijft vrijgezel (of jonkman).

  Het waren geen gemakkelijke tijden. In 1914 sterven er 2 kinderen in de beide jonge gezinnen. Op 24 augustus 1917 bevalt Mit van haar jongste zoontje, op 21 september 1917 sterft Mit echter. Het jongentje sterft op 9 oktober 1917 enkele weken na zijn moeder.
  Toeval of niet, maar op de sterfdag van Mit stopt ook het oorlogsdagboek van Lowieke.

  We ervaren doorheen het dagboek de zoektocht van de Arendonkenaar naar voedsel in die magere tijden, via de dagelijkse tweets kan je het leven in Arendonk volgen.

  Lowieke blijft bij zijn broer Carolus wonen in de Hovestraat. In Arendonk kent men de postbode als een grote liefhebber van natuur, het weer en hommels en hij wordt vooral herinnerd als de postbode met de grote cape.
  Lowieke sterft te Wiekevorst in een instelling op 26 november 1958 en wordt begraven te Arendonk, tot op vandaag is zijn graf nog steeds te bezoeken op het gemeentelijk kerkhof aan de Kloosterbaan.

  Omdat niet iedereen twittert, heeft Sjef Ketelslagers een twitterpaal ontworpen en deze werd begin augustus 2014 voor het oorlogsmonument geplaatst.
  Op die paal kan je wekelijks enkele van de belangrijkste tweets lezen.
  De paal werd ontworpen op basis van een foto van een krans op het graf van één van onze Arendonkse gesneuvelden. Dit werd de basis voor het ontwerp. Een klaproos, het Britse symbool voor de herdenking van de Eerste Wereldoorlog, en een madeliefje/margriet ons Belgische symbool om deze oorlog te herdenken, zijn terug te vinden.
  De Tweets worden afgedrukt en hebben een vormgeving zoals de “Verordnungen” die 100 jaar geleden in Arendonk werden aangeplakt door de Duitsers.

  We hopen dat deze korte teksten je even doen stilstaan bij het leven tijdens die Groote Oorlog, niet alleen aan het front werd er gevochten, maar ook hier in onze gemeente thuis werd er een stille strijd gevoerd en was het soms moeilijk voor onze mensen.
 • Kunstwerken tentoonstelling
  Stacks Image 4162
  Het winnende kunstwerk voor onze wedstrijd zal je gedurende het volgende jaar in het straatbeeld tegenkomen, maar er waren nog mooie inzendingen en die willen we tentoonstellen gedurende de maand september 2014.

  Vanaf 6 september tot en met 23 september 2014 worden de inzendingen tentoongesteld in zaal “De Vloed” van de gemeentelijke bibliotheek te Arendonk. Dit is zeker een bezoek waard.
 • Kanonne, segèrre en perrecusies : gegidste wandeling
  Stacks Image 4096
  Deze gegidste wandeling gaat door het centrum van Arendonk en gaat over kanonnen, sigaren en perrecussies (een typisch Arendonks woord voor ingewikkelde toestanden).

  Arendonk als grensgemeente tijdens de Eerste Wereldoorlog met o.a. smokkel en spionage, staat centraal.

  De wandeling start voor de eerste keer op de erfgoeddag van 27 april om 13.30u op parking Deroissart.
 • Officiële opening werkjaar : 21 februari - lezing Professor Vanneste
  Alex Vanneste
  De officiële aftrap van het herdenkingsjaar rond WO I geven we op 21 februari 2014 met een lezing van Em. Prof. Alex Vanneste.

  Em. Prof. dr. Alex Vanneste (B, °1946) was sinds 1970 verbonden aan de Universiteit Antwerpen. Hij doceerde Franse taalvaardigheid, Franse taalkunde, Sociolinguïstiek en Belgische taalpolitiek, en ICT voor Menswetenschappen. Daarnaast was hij lid en voorzitter van de Raad van Bestuur van de UA, lid van het Auditcomité, decaan van de Faculteit Letteren & Wijsbegeerte, voorzitter van de Raad van Bestuur van Linguapolis, lid van de Raad van Bestuur en van de Algemene Vergadering van het CVA. Alex geldt als dé kenner bij uitstek van de “dodendraad”, de door het Duitse leger tijdens de Eerste Wereldoorlog geplaatste elektrische afsluiting aan de Belgisch-Nederlandse rijksgrens.

  De lezing zal plaatsvinden in onze ontmoetingsruimte van het heemhuis en start om 20u. De inkomprijs bedraagt 3€ voor niet - leden. Leden van onze heemkring mogen gratis binnen.
 • Wedstrijd herdenkingspunten
  De Heemkundige Kring “Als Ice Can” in samenwerking met de Gemeente Arendonk en de Academie voor Schone Kunsten Arendonk wil op een twintigtal plaatsen doorheen Arendonk herkenningspunten oprichten zodat we allemaal de volgende jaren tijdens onze verplaatsingen doorheen Arendonk even kunnen denken aan deze militairen, soldaten zowel als officieren, deze gewone jongens die uit Arendonk vertrokken om aan de IJzer hun bijdrage te leveren in deze wereldstrijd.


Alles lezen

Werkgroep

 • Maria DeBie
 • Pierre van Deuren (†)
 • Sjef Ketelslagers
 • Maarten Heymans
 • Brigitte Ruymaekers

Contactpersoon

Maria Debie
+32 (0)498 13 18 38
debiemaria@hotmail.com